poniedziałek, 20 maja 2013

Wyprawa " RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ"


WYPRAWA „RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ”


 Członkowie Koła Towarzystwa Walki z Kalectwem przy gorzowskim oddziale podjęli decyzję o realizacji projektu „Równość i Godność”, którego celem jest zwrócenie uwagi władz administracyjnych wszystkich szczebli naszego Państwa na stworzenie właściwych warunków do życia osób niepełnosprawnych.


Projekt będzie realizowany przez zespół w składzie:    
1.     Teresa Pruska-Kołodziej
2.     Bogusław Nowak
3.     Małgorzata Korzeniowska
4.  Martyn Sibley (gość wyprawy)
  
PILOCI WYPRAWY:

1.     Antoni  Nowakowski 24.06.2013-14.07.2013
2.     Wanda Szumna 15.07.2013-04.08.2013


Osoby te, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie Wlkp., planują wyprawę dookoła Polski prezentując postulaty projektu i zbierając podpisy wszystkich spotkanych ludzi na trasie wyprawy.

Dokumenty zebrane w ramach realizacji projektu zostaną przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Sejmowej Spraw Społecznych Kancelarii Premiera i Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Pełnomocnika Rządu ds. Równości.
 
           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dodaj komentarz